Για ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ καλέστε όλο το 24ωρο στο 2310 68 30 98 info@agiosmodestos.gr

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Τόσο το παθολογικό όσο και το χειρουργικό μας τμήμα υποστηρίζονται από:

N

2 νοσηλευτικές μονάδες για σκύλους: περιλαμβάνουν 24 συνολικά κλωβούς, οι οποίοι είναι σε θέση να φιλοξενήσουν σκύλους κάθε μεγέθους. Και οι 2 χώροι βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με περιφραγμένη αυλή στην οποία προαυλίζεται ο κάθε ασθενής ξεχωριστά, εφόσον η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει.

N

1 νοσηλευτική μονάδα για γάτες: περιλαμβάνει 11 κλωβούς και βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από τα νοσηλευτήρια των σκύλων προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα ήρεμο και απαλλαγμένο από στρεσσικά ερεθίσματα περιβάλλον για τις γάτες, οι οποίες κατά κανόνα αποτελούν τους πιο δύσκολους και ευαίσθητους ασθενείς μας.

N

Νοσηλευτήριο λοιμωδών νοσημάτων: περιλαμβάνει 5 κλωβούς στους οποίους νοσηλεύονται ζώα διαγνωσμένα ή ύποπτα για λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα. Το νοσηλευτήριο λοιμωδών νοσημάτων είναι απομονωμένο, πλήρως εξοπλισμένο και αυτοεξυπηρετούμενο με σκοπό τον αποκλεισμό πιθανής μετάδοσης των νοσημάτων αυτών.

*  όλοι οι κλωβοί των νοσηλευτηρίων καθαρίζονται καθημερινά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των ζώων και απολυμαίνονται πριν την εισαγωγή και μετά το εξιτήριο του κάθε ζώου.

Νοσηλευτήριο Σκύλων
Νοσηλευτήριο Γάτων
Νοσηλευτήριο Λοιμωδών Νοσημάτων