Για ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ καλέστε όλο το 24ωρο στο 2310 68 30 98 info@agiosmodestos.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αιματολογικές εξετάσεις
 • προσδιορισμός των έμμορφων συστατικών του αίματος με τη χρήση αιματολογικού αναλυτή (PocH – 100iV Diff Sysmex)
 • προσδιορισμός παραγόντων πήξης του αίματος (SCA2000ΤΜ – VETERINARY COAGULATION ANALYZER, Synbiotics))
 • Ταυτοποίηση ομάδων αίματος
Βιοχημικές εξετάσεις
 • προσδιορισμός οργανικών στοιχείων, ενζύμων, ηλεκτρολυτών, λιπιδίων. Οι παραπάνω βιοχημικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εξειδικευμένων μηχανημάτων (BT 2000 plus Biotecnica instrumentalsMenarini diagnostics, DRICHEM 3500i FUJIFILM, iSTAT1 Abbott)
 • προσδιορισμός συγκέντρωσης ορμονών και φαρμακευτικών ουσιών (σε συνεργασία με το Δίκτυο Εργαστηρίων LABnet)
Μικροβιολογικές εξετάσεις
 • μικροσκοπικός και βιοχημικός έλεγχος σωματικών υγρών (ούρα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υγρό πλευριτικής συλλογής, αρθρικό υγρό κ.α.)
 • κυτταρολογικός και παρασιτολογικός έλεγχος δερματικών αλλοιώσεων
 • κυτταρολογικός και παρασιτολογικός έλεγχος μυελού των οστών και λεμφογαγγλίου

καλλιέργειες διαφόρων βιολογικών υλικών, ταυτοποίηση μικροοργανισμών και αντιβιόγραμμα (σε συνεργασία με το Κτηνιατρικό Διαγνωστικό  Εργαστήριο Vet Αναλύσεις http://www.vet-analyseis.gr)

 • καλλιέργεια για δερματόφυτα
 • κυτταρολογική εκτίμηση κολπικού εκκρίματος (Κ.Ε.Κ.Ε.)
 • παρασιτολογική εξέταση κοπράνων
Ορολογικές εξετάσεις

Οι διαγνωστικές εξετάσεις για τα συνήθη λοιμώδη νοσήματα του σκύλου και της γάτας (λεϊσμανίωση, ερλιχίωση, διροφιλαρίωση, ιός ανοσοανεπάρκειας και ιογενής λευχαιμία της γάτας, παρβοΐωση κ.α.)  πραγματοποιούνται είτε στο εργαστήριό μας είτε σε συνεργασία με το Κτηνιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Vet Αναλύσεις http://www.vet-analyseis.gr)

Ιστοπαθολογικές εξετάσεις

O ιστοπαθολογικός έλεγχος βιοψιών διαφόρων ιστών και οργάνων που λαμβάνονται χειρουργικά (ανοιχτές βιοψίες), ενδοσκοπικά ή και με υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση, διενεργείται σε συνεργασία με το Δίκτυο Εργαστηρίων LABnet)