Για ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ καλέστε όλο το 24ωρο στο 2310 68 30 98 info@agiosmodestos.gr

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

Στην κλινική «Άγιος Μόδεστος» πραγματοποιούνται ενδοσκοπήσεις με σκοπό των διαγνωστικό έλεγχο ζωτικών οργάνων καθώς και επεμβατκές ενδοσκοπήσεις:

N

οισοφαγοσκόπηση – γαστροσκόπηση

N

κολονοσκόπηση

N

ωτοσκόπηση

N

ρινοσκόπηση

N

βρογχοσκόπηση

N

κυστεοσκόπηση