Για ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ καλέστε όλο το 24ωρο στο 2310 68 30 98 info@agiosmodestos.gr

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ

Οι απεικονιστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην κλινική μας συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

N

Απλά ακτινογραφήματα

N

Ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις (μυελογραφία, κυστεογραφία, ουρηθρογραφία, απεκκριτική ουρητηρογραφία, οισοφαγόγραμμα, ανώτερου πεπτικού, βαριούχο κλύσμα)

N

Υπερηχογραφήματα κοιλίας – πνευμόνων: στην κλινική μας πέρα από τον συνήθη υπερηχοτομογραφικό έλεγχο πραγματοποιούνται και λήψη υλικών με υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση (κυτταρολογικά υλικά και βιοψίες) κατά τη διερεύνηση των διαφόρων παθολογικών καταστάσεων.

N

Υπερηχογράφημα καρδιάς: τα υπερηχογραφήματα της καρδιάς συνοδεύονται από έναν πλήρες καρδιολογικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

  • Κλινική εξέταση – ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων
  • Ακτινογραφήματα θώρακα
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Μέτρηση πιέσεων
  • Αιματολογικές / Βιοχημικές εξετάσεις